• НАРОДНО ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ - XXІ век :: Пловдив – домакин на ...

    kasnaprolet9999.blog.bg/.../plovdiv-domakin-na-forum-za-polivnoto-zemedelie.3... „Поливното земеделие в България - проблеми и перспективи” бе темата на поредния аграрен форум, иницииран от ПП „Обединени земеделци”. Той се проведе на 5 април 2009 г. в Зала 1 на Дома на техниката в Пловдив.